Utilitarian Renaissance Wholeness. Metoder för allas blomstrande.

Hur kan människor och organisationer utöva och utveckla nya former av samverkan som stärker kollektiv intelligens, demokratisk ekonomi och kultur? Det här projektet strävar till att etablera metoder, processer, verktyg och plattform som bidrar till självförsörjning för folk över hela världen oberoende av korrupta statssystem och bolagsformer med obegränsat privat-vinning som många gånger kostar oss vårt välmående.

Utilissance Verksamhet

Projektet har fler verksamheter att utveckla. Dessa kan utforskas på den här sidan. Projektet är verksam främst i Skåne. Men vill också hålla kontakt med inspirerande initiativ, projekt och samhällen över Sverige och hela världen genom virtuella plattform där vi kan utbyta fynder, insikter, praxis, metoder, verktyg, strategier och så mycket mer.

Det finns redan många spännande initiativ på alternativa hållbara levnadssätt som Rekobyn.se i Röstånga i Skåne. Utilissance Wholeness kommer att stödja utvecklingen av dessa. Bl.a. genom spridning av fångande interaktiva berättelser som får en att leva sig in i visioner bakom dessa initiativ. Eller spridning av nya hållbara socioekonomiska modeller som relationship-to-profit.net. Projektet vill bidra till flöde av resurser, mänskliga- och kapitalresurser för utvecklingen av dessa initiativ. Plattformen vill stödja initiativ med införskaffning av nödvändig finansiering. Plattformen vill lista initiativ och locka offentlig, privat och folklig finansiering av initiativ. Plattformen vill sammankoppla idéburna kooperativa företag, föreningar och organisationer för att dessa ska samfinansiera utveckling av nya initiativ och samhällen för gemensam blomstrande.

Projektet vill hålla regelbundna kollektiva upplevelser som ger inlevelse i abstrakta problem som konkretiseras och kan kännas på… inlevelse i lösningar… visioner och dess potentiella effekter. Det handlar om återkommande sammankomster/upplevelser/forum/minifestivaler. Projektet vill skapa utrymme som sammanför konst och visioner, som sammanför konstnärer och visionärer. Som sammanför skapare av fångande upplevelser med samhällsentreprenörer, innovatörer och systemtänkare. Verksamhetens processer skall leda till att vi samskapar, delar och utvecklar våra visioner.

Projektets verksamhet kommer varje år att kulminera i en månadslång sommarläger. En plats för bildning, utbildning, kurser, upplevelser, konst, kultur och festival. Och sedan gör vi om allt igen.

Detta är ett utrymme för Demokrati 2.0. Med regelbundna interaktiva upplevelser och olika kreativa processer får sociala och civila aktörer från olika discipliner samlas och undersöka sin och omvärldens kontext… våra behov, frustrationer, orsaker till våra delade utmaningar och upptäcka alla möjligheter som vi har. Genom dessa återkommande forum kommer lösningar att framträda, arbetsgrupper kommer att formas, stödsystem för samhällsinnovativa projekt och samhällen kommer att uppstå och så mycket mer.

Utilissance Erbjudanden

+Bildning genom interaktiva upplevelser som guidar igenom historier där deltagare får gåtor, uppgifter att ta sig an, aktiviter att genomföra, möjlighet till interaktion och samarbete med varandra. På det här kreativa och intressanta sättet får deltagare äventyra sig igenom en upptäcktsresa kring sig själva, varandra och omvärlden. Med massa upptäckter av möjligheter och exempel på en mer balanserad existens i en individuell och kollektiv kropp.

+Faciliterare till er tjänst. Processledare av medskapande processer. Kreativt frigörande aktiviteter med Dramapedagoger. Växande för individer i organisationen och organisationen som helhet. Etablering av gynnsamm organisationskultur där folk känner sig trygga och känner sig en del av sammanhanget. Bildning i idéfödande processer. Problemlösningsprcosser. Träning i dynamiska styrningsprocesser som Sociokrati. Lyft och förändra er organisation!