Utilitarian Renaissance Union

Sverige skulle inte vara Sverige idag utan den kooperativa rörelsen som spred rikedomar bland alla deltagare och hela samhället. Kooperativa föreningar eller demokratiska och ömsesidiga företag utgör idag 10% av landets totala BNP per år. Det är ungefär 490 miljarder kronor. Kooperativ finns inom olika områden och dessa tillgodoser olika mänskliga behov genom självorganisering och självstyre. I Sverige finns det mycket som är byggd på kooperativa principer… olika föreningar, verksamheter, företag, organisationer, skolor, olika initiativ, projekt, gemenskaper, alternativa självstyrande lokala samhällen, kooperativa bostäder osv.

En union mellan kooperativa föreningar av olika slag skulle gynna varje medlem med tjänster och erbjudanden som tillför och förser verksamheter med nödvändiga, behövande och värdefulla bidrag. Plattformen (digitalt och fysiskt) kan tillföra olika tjänster till den kooperativa och idéburna sektorn.

Plattformen kan matcha mänsklig potential och organisationer. Plattformen kan förse med kompetensutveckling, livslångtlärande och folkbildning. Nätverket kan erbjuda konsulter inom olika områden. Plattformen kan förse utvcekling av fruktbara processer för gynnsam gruppdynamik och kultur. Förändringsprocesser mot nya organisationsparadigm som Sociokrati, Teal Paradigm och Holacracy. Skapande av trygga, inkluderande och kreativa miljöer där människor får ut det bästa inom dem.

Med hjälp av plattformen kan kooperativ förses med nödvändiga och moderna verktyg och teknik… Digitala och fysiska. Utrustning kan t.ex. delas, hyras ut. Ett system för utbyte, handel mellan kooperativ. I och med plattformens verksamhet som förser med know-how, konsulter och resurser som delas kan organisationer inom kooperativa och idéburna sektorn spara på resurser och verka effektivt.

Plattformens ändamål är också att vara värd för olika kulturella sammankomster, som stimulerar utveckling på olika nivåer… personlig utveckling, utveckling av samverkan mellan personer och organisationer. Ett nätverk som stimulerar kreativitet, uppfinningsrikedom och innovation genom interaktiva upplevelser, aktiviteter, cirklar och okonventionella event och forum.

Ett sätt att samleva

För blomstrandets heja

Förena er kunskap och färdighet

För att bygga det som tjänar allas värdighet

Sammanfattningsvis är unionens mål att utveckla nya forum. Utveckla plattform och nätverk, digitalt och fysiskt. Plattform som förenar kooperativa, decentraliserade och humanistiska krafter till ett ekosystem. Med samlad kraft och större resurser kan vi effektivare tillfredsställa våra behov, lösa våra problem och utvecklas framåt. En plattform för samfinansiering av olika värdefulla initiativ. Olika verksamheter, projekt och samhällen kommer att framträda från den stimulerade miljön och cirklar där människor förenar deras mångfald av förmågor, kunskap och färdighet för att samskapa en drömtillvaro.