Utilitarian Renaissance Wholeness

Projektet vill bidra till flöde av resurser (mänskliga- och kapitalresurser) till den kooperativa idéburna sektorn. Fler skall bli del av den demokratiska ekonomin! Fler ska uppleva förmåner med att jobba med demokratin på arbetsplatsen. Fler ska få blomstra i inkluderande organisationskulturer med hjälp av intelligenta demokratiska paradigm som Sociokrati. När ekosystemet där vi äger vår tillvaro blir tillräckligt stark och sammankopplad, då kan vi ha en faktisk makt över vår existens. När vi har tillgång till och makten över våra resurser, när vi på ett intelligent och demokratisk sätt samäger våra verksamheter, då kan vi förbättra vår existens på riktigt… då behöver vi inte mellanhänder, oftast i form av en mindre grupp makthavarna med brist på kunskap om vår verklighet. Medans vi inte har en gedigen grund att stå på, har vi inte den nödvändiga kraften för att föra förändring och då blir många av våra handlingar tandlösa. Så den här plattformen vill bidra till den här utvecklingen genom att sammankoppla idéburna kooperativa företag, föreningar och organisationer för att styrka våra möjligheter till utveckling av nya initiativ och samhällen för gemensam blomstrande.

Utilissance Wholeness är ett ekosystem med strävan att koppla samman idéburna organisationer och människor för att utforska, uttrycka och arbeta för en blomstrande idag och imorgon.

Projektet kartlägger aktörer inom den idéburna kooperativa sektorn. Så att du kan hitta ett meningsfullt arbete. Hitta ett gemenskap att leva i. Hitta utbildning som ger dig färdigheter att bidra till en meningsfull förändring. Hitta etiska företag att engagera dig med, köpa från och stödja. Hitta partners och hjälp till att främja de projekt som samhällena behöver.

Projektet vill främja regelbundna kollektiva upplevelser som ger inlevelse i abstrakta problem som konkretiseras och kan kännas på… inlevelse i lösningar… visioner och dess potentiella effekter. Det handlar om återkommande sammankomster/upplevelser/forum/festivaler/läger. Projektet vill skapa utrymme som sammanför konst och visioner, som sammanför konstnärer och visionärer. Som sammanför skapare av fångande upplevelser med samhällsentreprenörer, innovatörer och systemtänkare. Verksamhetens processer skall leda till att vi samskapar, delar och utvecklar våra visioner.

Detta är ett utrymme för Demokrati 2.0. Med regelbundna interaktiva upplevelser och olika kreativa processer får sociala och civila aktörer från olika discipliner samlas och undersöka sin och omvärldens kontext… våra behov, frustrationer, orsaker till våra delade utmaningar och upptäcka alla möjligheter som vi har. Genom dessa återkommande forum kommer lösningar att framträda, arbetsgrupper kommer att formas, stödsystem för samhällsinnovativa projekt och samhällen kommer att uppstå och så mycket mer.