Vision av Utilissance Union

Sverige skulle inte vara Sverige idag utan den kooperativa rörelsen som spred rikedomar bland alla deltagare och hela samhället. Kooperativa föreningar eller demokratiska och ömsesidiga företag utgör idag 10% av landets totala BNP per år. Det är ungefär 490 miljarder kronor. Kooperativ finns inom olika områden och dessa tillgodoser olika mänskliga behov genom självorganisering och självstyre.

I Sverige finns det mycket som är byggd på kooperativa principer… olika föreningar, verksamheter, företag, organisationer, skolor, olika initiativ, projekt, gemenskaper, alternativa självstyrande lokala samhällen och de demokratiska ekonomierna, kooperativa bostäder osv.

Man kan kalla det för den tredje vägen, den tredje sektorn bestående av idéburna och icke-vinstdrivande verksamheter, idéburen välfärd, ömsesidiga och kooperativa ekonomiska föreningar, kollektiv, gemenskap, ömsesidig omhändertagande, ekobyar, organisationer med humanistiska värderingar, principer av decentraliserad styre, civilsamhällets makt från gräsroten och upp, samfinansiering, samägande, samskapande, folkbildning, pedagogisk kultivering av barn, ungdomar och vuxna. Det är några pelare av den tredje sektorn.

Ett sätt att samleva

För blomstrandets heja

Förena er kunskap och färdighet

För att bygga det som tjänar allas värdighet

Verksamhetens mål av Utilissance Union är att utveckla nya utrymmen, nya forum… utveckla plattform och nätverk, digitalt och fysiskt… utrymmen som förenar kooperativa, decentraliserade och humanistiska krafter till ett ekosystem. Med samlad kraft och större resurser kan vi effektivare tillfredsställa våra behov, lösa våra problem och utvecklas framåt. En plattform för samfinansiering av olika värdefulla initiativ. Olika verksamheter, projekt och samhällen kommer att framträda från den stimulerade miljön och cirklar där människor förenar deras mångfald av förmågor, kunskap och färdighet för att samskapa en drömtillvaro.