Kategorier
Poesi

Omvärldens kontext har mycket undertext

Var flytande och anpassbar till verkligheten och sanningen som den faktiskt är.

De inre dimensionerna o illusionerna är inte samma sak som verklighet

Inga förväntningar

Öppen till alla förevändningar

Ingen fast form, är bara flytande

Selfless, formless, nameless, faceless, limitless

Se möjligheterna, handska inre motstånd och påhittade hinder

Hitta fynd och guld i allt och överallt

Improvisationslekar de lärt mig att bejaka och bygga med varandra

Att bidra och tillföra är det vi helst vill göra

Skapa magi var du än är, i vad du än gör

Utforska och uppleva, så vi ämnade att leva

Ständigt söka, skapa och upptäcka

Omvärldens kontext har mycket undertext

I samklang med omvärlden

Med all dess mörker och all dess ljus

Låt det ljusa lite ljusare

Uttryck dig själv, inte bara ord

Så gör det vårt meningsdryck lite jusigare, klunk

O låt din stil förmedla det du vill

Stoicism som en if poem

Man önskar saker som sedan gör en till deras tjänstemän

Guldet förtrollar en och vi följer spåren

Men vart leder den?

Världens mönster ser likadant överallt och genererar samma knas

så om vi vill se förändring måste vi börja med oss här, överallt vi är.

Se saker från deras ögon

Deras bilder, deras känslor

Deras relationer

Den plats de är på

Var de än befinner sig just då

De kanske inte redo än

Samtycke är inte bara sexuellt

Att vara fin, inte bara visuellt

Utbyte av känslor o idéer som en hive mind

Du har blivit en av oss, du är my type

Du är inte centret av denna universum

Acceptera döden, låt den föda

Ego-death och ny version som allt frigöra

It will set you free

In the universe of thee

Stöd varandra, lyft varandra

Hjälp dock inte

Hellre att de lär sig fiska än o ge de fisk

Empower but do not help

Non-violence and Consent

Selfless equals limitless

Kategorier
Poesi

Odla marken som får oss o blomma

Poesi. Inspirerad av Mattis ❤️

Konflikter baserade på nonsens

Var en helhet

splittra inte dig själv

Från konflikt till enad holism för utilitarianism

Är den bästa känslan som bara finns

Bryta normer, bryta mönster

Nära nya sätt för oss att blomstra

Odla jorden som får oss o blomma

Varje möte o situation

I varje kontext o relation

Objektiva lenser ha de på dig

Se för… förvrängda mönster i varje sammanhang

För vi talar fint men agerar helt bonkers fan

Att veta är inte lika med att kunna

Visdomständer ja de faller

För vi glömmer bort visdomen vi predikar med

Måste träna den visdomen

Som om existensen vore lika värdefull som guldmedalj

Inte bara passivt lyssna

Lyssna till de som e tysta

För de bästa av idéerna kan komma från de mest bortglömda

Bortsedda platser

De gömmer skatter

Så var nyfiken, o inte dömande

Läs undertexter i varje livets scen

O Ställ frågor istället för att sätta stopp

Aldrig stoppa att utforska

Att upptäcka

Att uppfinna

Oändlighet är vår gudinna

O När allt är sagt och gjort och döden knackar

Vilka gåvor ska du lämna efter dig

Kategorier
Poesi

Jag är ingen utan er. Jag är här för er.

Mänsklig natur har många klurigheter att klura ut

Många gånger tvingar livet oss att tänka om

Varför kan vi inte själv försätta oss till denna form?

Upplevelser som störtar oss från strömmen och låter oss se var strömmen flöder

Vi lever i en skapad illusion

Hur vi relaterar till varann

Hur vi lever och samverkar med varann

L’odeur de l’essence

Jag vill drömma mig bort

Åh vad jag vill hänga med dig

Promenera och tala livet med dig

Jag vill skratta och dansa med dig

Och så många gånger jag känt sorgen utan er

Jag är civilaktör, en av många

Varje aktion är till för vår civilisation

Vår smärta, vårt lidande

Våra möjligheter för blommande

Jag är ingen utan er

Och jag är här för er

Kategorier
Poesi

Selfless equals limitless

Friends with darkness that’s why i strive to bring some light into this world

Dream of diminishing suffering that our environment produces

Nurturing communities that prosperity induces

Realize that you are not the center of the universe

Accept your death and you’ll experience ego-death

Support each other

Empower, but do not help

Non-violence and Consent

You own no one, it’s not your wife or child

Just some partners in crime

You own no one it’s not your employees

Just some partners in crime

It’s not your class, be just there for them

You own no one and nothing

Collective body is the only inventor, founder, co-founder, and CEO and

Collective brain is the only president we need.

We are co-owners of our existence

And in the cavalcade of reason will we find our home

New home

Community of yours

Where your greater potential is aligned with the world’s

Without decisions of the lords

One by one we will be free

As free as flying birds 🕊️