Bildningsverksamhet

Projektet vill använda kreativa processer som verktyg för att skapa upplevelser som föder förstånd på sig själv, sitt liv och koppling till andras… hur vi missgynnas av normer och koncept vi följer, hur våra system fungerar idag och hur vi kan utveckla nya funktionella system som är mer optimala för oss alla.

Människor lär sig mer genom praktisk erfarenhet och betydligt mindre genom att bara läsa, lyssna eller titta. Helhetsupplevelser lämnar bättre avtryck och uppnår effektiv inlärning av nyupptäckta kunskaper eller färdigheter.

Projektet vill främja interaktiva upplevelser som är motsatt till passiv konsumtion som sällan föder transformation. Interaktiva upplevelser skall sluka in deltagare i en annan värld med hela deras sinnen och känslor och för en stund får personer leva sig in i situationer och roller där en ska aktivt reflektera, känna in och fatta beslut när något står på spel. Det ger ett trygg utrymme att öva och förstå livet. Förstå konkreta effekter av abstrakta systemfel. Inlevelse i olika liv, händelser och perspektiv.

Därför strävar projektet att främja konstnärliga processer… t.ex. scenkonst med för- och efterarbete, interaktiv teater, forumspel, rollspel, live-action role-playing för att dyka in i olika scenarion och hämta insikter. Även digitala interaktiva upplevelser, rumsliga interaktiva upplevelser med hjälp av teknologin och interaktiva ljudupplevelser, audio-walks etc.

Initiativet vill samarbeta med faciliterare/dramapedagoger dvs. underlättare och processvägledare av medskapande processer som skapar utvecklande utrymmen. Detta ska ske med regelbundna, återkommande okonvontionella event och forum.