Potentiellt Erbjudande

Facilitering och etablering av processer och organisationsparadigm där lösningar kontinuerligt framträder och genereras enligt behov, utmaningar, kunskap, förmågor och möjligheter. Plattform som mobiliserar medel- och kraftsamling för utförande av effektiva lösningar. På organisationsnivå, på inter-organisationsnivån, på nätverks- eller ekosystemsnivån och på samhällsnivån.

Mycket grundar sig i hur vi organiserar oss… processer som får oss att förstå oss på vår kontext (behov, utmaningar, möjligheter), processer som får personer komma till uttryck, fördelning av uppgifter enligt kunskap, intresse, förmåga… olika cirklar som tar hand om olika områden, samarbete mellan cirklar, inter-disciplinära cirklar, rotering när det gäller sysslor, fördelad/decentraliserad makt, från gräsroten och upp, intelligenta processer för beslutsfattande etc. Den sfären kan man kalla för organiseringsparadigm, kulturparadigm eller organisationsparadigm. Det finns existerande och utvecklade sådana i form av sociokrati, holakrati, teal paradigm, och dramapedagogiska processer och forumspel är ett sätt för människor att kollektivt undersöka och upptäcka lösningar.

Den här plattformen strävar att samla alla existerande verksamheter som erbjuder program som faciliterar och etablerar gynnsamma processer på organisationsnivån. Plattformen strävar också skapa nya erbjudanden/program som faciliterar och etablerar gynnsamma processer på organisationsnivån och inter-organisationsnivån dvs. samarbete mellan verksamheter inom den tredje sektorns ekosystem.

Ekosystemet består av organisationer med humanistiska värderingar… icke-vinstdrivande företag, idéburen sektor och välfärd, ömsesidiga, kooperativa, demokratiska företag, civilsamhället, folkbildning, gemenskaper, kollektiv och ekobyar. Det är det som ingår i den tredje sektorn som är oberoende av staten och kapitalismen och deras hierarkiska maktstrukturer som inte tar vara på visdomen, kunskapen och förmågor som vår kollektiva kropp och hjärna innehar. Oberoende av gamla förtryckande modeller kan den tredje sektorn ge oss en grund och mark att blomma i 🌺

Erbjudande av träningsprogram för nya kulturparadigm till företag och organisationer inom tredje sektorns ekosystem stärker oss gentemot kapitalistiska företag. Över tid kommer plattformen utvidga dess verksamhet och erbjudanden. Ju mer den tredje sektorn utvecklas, ju större samlad kraft vi har, ju bättre kommer vi kunna leva utan gamla förtryckande system. Och steg för steg kommer vi övergå till nya blomstrande sätt att samleva, samverka, samskapa 🌺

Uppgradera er Organisationsparadigm:

“There are many organizational frameworks out there. E.g. Socioacracy, Holacracy, Teal organizational paradigm and other organizational psychological/sociological frameworks. Technological tools or platforms for sense-making can also facilitate collection of insights, ideas, arguments, and systems thinking. There is also a potential of leveraging AI that would help to synthesize all of the sphere of knowledge and arrive at best solutions. Swae.io is striving to do just that.”

Konsulter kan hjälpa till att utveckla organisationsstrukturer i linje med organisagionsparadigment “Teal”. Dels går det ut på formandet av frihetliga cirklar enligt förmågor och kompetenser man känner sig mest kunnig inom, intresserad av, nyfiken på, har erfarenhet av mm. +interdisciplinära cirklar eller nån sorts samarbete mellan människor i de olika domän-specifika cirklar. Det handlar också om decentraliserad styre, den kollektiva hjärnan är ett styrande organ. Det finns olika digitala verktyg för det också som https://www.platoproject.org/

Plattformen kan även tillföra integrering av teknologiska verktyg för att underlätta och effektivisera den kollektiva intelligensen inom organisationen. Insamling av idéer, lösningar, förslag etc. Underlättning av meningsskapande av situationer och potentiellt agerande. Sammansvätsad och sammankopplad team som är flexibel och själv-organisera enligt behov och möjligheter. Med processer för återkommande sammankomster och aktiviteter som fortsätter att utveckla laget, organisationen, samhället och världen.

Aktiviteter, Processer och Kultur som lyfter och utvecklar folk:

Plattformen kan även erbjuda Kulturarbetare för forum, processer, evengemang, program och konst för att stimulera människors kreativitet, team-building och utbildning genom interaktiva upplevelser med performances och sedan olika aktiviteter, lekar, övningar, spel för att bearbeta och integrera ämnet på ett roligt och kul sätt. Det handlar om att guida och facilitera samskapande processer.

Dramapedagogik är ett verktyg som kan lära oss att hantera mänskliga klurigheter som egoistiska instinkter. Man lär sig att lyssna till, och förstå andra perspektiv. Man lär sig att sätta sig in i andras kroppar och sinnen. Man lär sig att reflektera, prova, testa och experimentera. Att hela tiden utforska… för man vet ju aldrig vad som egentligen är bäst innan man har testat det. Så man provar på olika roller för att uppleva och undersöka olika situationer, perspektiv, fenomen och problem, och därigenom komma fram till insikter och potentiella lösningar. Genom aktivt deltagande genomgår folk både inre förändringsprocesser och förändring inom organisationen och samhället i stort. Dramapedagogik kräver en att se helheten. Se saker objektivt och bidra till det som vore mest optimalt för alla.

“Drama Pedagogy Methods give birth to insights, ideas and solutions. They cultivate people through various activities, exercises and processes. Creativity, arts, theatre, role-playing and performances to stimulate outside of the box thinking and innovation.”

Genom aktiviteter, övningar och upplevelser lär sig folk och integrerar, förkropppsligar färdigheter och vässar förmågor som att lyssna till andra, känna, förstå och underhålla andra perspektiv. Det handlar mycket om att skapa utrymme för varandra. Varandras känslor, tankar, idéer. Att skapa trygga miljöer. Det handlar om att ge tid och rum för att testa, experimentera, göra något nytt, prova på nåt nytt, ge varandra tillåtelse att misslyckas och prova igen. Utan att döma. Att lära sig att skapa ett ramverk som ger upphov till trygg grund så att vi kan mötas både i våra utmaningar, svårigheter, sårbarheter men också mötas i och förena vårt potential.

Teorier och praktiker för bättre arbete och tillvaro.

KASAM (Känsla av sammanhang och mening) och det Salutogena perspektivet. Salutogenic som i motsats till Pathogenic. Fokus på det hälsosamma istället för det som är det sjuka. Ett viktigt perspektiv som försummas i samhället. Man plåstrar över symptom istället för att skapa miljöer och livssätt som gör oss hälsosamma så vi kan växa och frodas.

“Everything in the company starts with the individual. If individuals are at their best the company is too. Let’s start by taking a look at individual needs according to Maslow’s research.

In the developed world where basic needs are covered. The psychological and self-fulfillment needs are lacking making our society depressing. One of today’s global problems is untapped human potential. People thrive when they work on something that has meaning to them and the world around them. “Employees who have meaning don’t just stick around longer. They also report 1.7 times higher job satisfaction, and are 1.4 times more engaged at work.”, “Increasing a sense of meaningfulness at work is one of the most potent–and underutilized–ways to increase productivity, engagement, and performance.”Fast Company’s articlecovering research studies.” —