Om Filosofin och Modellen

Utilissance Wholeness = Utilitarian Renaissance Wholeness.

Utilitarianism:

Filosofi som strävar efter de mest effektfulla lösningar för allas blomstrande. Minimera onödig smärta och lidande och maximera tillfredställande och blomstrande. Allokering av resurser enligt vad omvärlden behöver mest. Detta kräver allokering av makt på ett intelligent sätt som medför allokering av resurser som tillför blomstrande för helheten och allt och alla som existerar i den.

Renaissance:

Avser en tvärdisciplinär anda. Strävan efter helhetssyn. En öppen-sinnad och nyfiket utforskande. Även konstant omfödseln och utveckling.

Vi utövar renässansanda, vilket innebär att vara i samklang med sanningen att världen består av många områden och discipliner som samspelar och påverkar varandra och varenda en har något värdefullt att erbjuda. Vi strävar efter att skapa ett sammankopplat plattform som skapar innovation. Att föra samman människor från områden som:

Social & kulturell innovation. Uppgradering av koncept, normer, modeller för hur vi samlever, tar hand om varandra, samverkar, samexisterar.

Teknologi, AI, Automation till förmån för alla, Decentraliseringsrörelse, Decentraliserad autonom organisation.

Ingenjörskap och teknik. Bostadsinnovationer. Mat & Lantbruk, Permakultur.

Konst, kultur, berättande, interaktiva upplevelser. Som öppnar upp och väcker alla sinnen för att verkligen dyka in och leva sig in i och förstå värdefulla perspektiv.

Effektiv utbildning som är uppslukande, intressant, spännande och praktisk. Inte bara hårda färdigheter utan kultivering av hela människan. Att öppna upp människor för vår sanna potential och frihet i sinne och kropp. Uppgradering av kognitiva verktyg, metoder och modeller. Att lyfta människor genom att öppna upp ögonen för möjligheter.

Wholeness:

Inte bara seriöst jobba, utan samtidigt ha roligt. Inte bara aktivism, men också egenvård. Inte bara tekniska detaljer, utan holistisk bild. Inte bara isolerat rent yrke men istället samklang med världens behov. Inte bara följa koncept utan att ifrågasätta med filosofiska verktyg. Inte bara materialism, utan anknytning till en större värld omkring dig. Vi är öppna till att utöva ritualer, ceremonier, praktiker som skapar känsla av sammanhang, gemenskap och mening.

Hur löser man problem som är överskrider ens eget liv? Denna fråga kan vara grunden till civilisationen. Det enda svaret jag kan komma fram till är att initiera processer, att skapa en miljö där lösningar kommer att träda fram oberoende av en själv. Men det här kräver att släppa ens instiknt till att se sig själv som centrum av universum. Att delta i projektet av civilizationen kräver en att acceptera sina begränsingar, att acceptera sin dödlighet. – från The Talos Principle.

Det här initiativet, det här projektet strävar till att utveckla processer för vårt blomstrande. På olika nivåer… personlig, interpersonlig, grupp, organisations-, samhälls- och global-nivå. Strävan är att finna processer som förenar oss i våra utmaningar, rädslor, osäkerheter, sårbarheter och mänskliga klurigheter. Processer som vägleder oss in till enad grund. Som förenar oss i grundläggande mänskliga behov. Processer som läker och utvecklar… utvecklar våra förmågor och potential. En miljö med processer och aktiviteter som utvecklar våra förmågor för samverkan. Processer som förenar våra färdigheter för att skapa, samskapa, upptäcka, uppfinna och underhålla alla möjliga områden för att göra vår värld mer blomstrande för allt och alla. Ett nervsystem för världen som känner in smärta och lidande. Som minimerar det så att alla kan blomstra och bidra till världens välbefinnande och utveckling.

Varje människa kan känna smärta och lidande. Varje människa har sina förmågor, färdigheter och kunskaper som hen bidrar med. Varje människa, oberoende av ålder, kön eller andra markörer, borde då ha samägande rätt och inflytande i varje social fromation som personen deltar i och påverkas av. (Sociala formation = grupp, plattform, system, organisation, skola, klass, kurs, familj, gemenskap, företag, samhälle och värld) 

Olika typer av sociala formationer kan organiseras fram enligt behov och möjligheter… olika grupper eller cirklar för olika områden kan uppstå… sammankopplade cirklar… Kollektiv intelligens som förenar mångfalden av förmågor, färdigheter och kunskaper.

Låt oss samskapa en ny modell för samverkan av människor. Nytt system och miljö som med gynnsamma processer vägleder oss till en sund, uppfyllande och välbefinnande existens. Människor har förmågan till att upptäcka, uppfinna och förvandla underbara fantasier till verklighet… allt detta är möjligt bara vi människor finner eller skapar en gymnsamm miljö som stimulerar oss till det. Människor kommer att lösa vilka problem som helst i en miljö, ett system som möjliggör det.