Om Filosofin och Modellen

Utilissance Union = Utilitarian Renaissance Union

Utilitarianism: Filosofi som strävar efter de mest effektfulla lösningar för allas blomstrande. Minimera onödig smärta och lidande och maximera tillfredställande och blomstrande.

Renaissance: Avser en tvärdisciplinär anda. Strävan efter helhetssyn. En öppen-sinnad och nyfiket utforskande. Även konstant omfödseln och utveckling.

Hur löser man problem som är överskrider ens eget liv? Denna fråga kan vara grunden till civilisationen. Det enda svaret jag kan komma fram till är att initiera processer, att skapa en miljö där lösningar kommer att träda fram oberoende av en själv. Men det här kräver att släppa ens instiknt till att se sig själv som centrum av universum. Att delta i projektet av civilizationen kräver en att acceptera sina begränsingar, att acceptera sin dödlighet. – från The Talos Principle.

Det här initiativet, det här projektet strävar till att utveckla processer för vårt blomstrande. På olika nivåer… personlig, interpersonlig, grupp, organisations-, samhälls- och global-nivå. Strävan är att finna processer som förenar oss i våra utmaningar, rädslor, osäkerheter, sårbarheter och mänskliga klurigheter. Processer som vägleder oss in till enad grund. Som förenar oss i grundläggande mänskliga behov. Processer som läker och utvecklar… utvecklar våra förmågor och potential. En miljö med processer och aktiviteter som utvecklar våra förmågor för samverkan. Processer som förenar våra färdigheter för att skapa, samskapa, upptäcka, uppfinna och underhålla alla möjliga områden för att göra vår värld mer blomstrande för allt och alla. Ett nervsystem för världen som känner in smärta och lidande. Som minimerar det så att alla kan blomstra och bidra till världens välbefinnande och utveckling.

Varje människa kan känna smärta och lidande. Varje människa har sina förmågor, färdigheter och kunskaper som hen bidrar med. Varje människa, oberoende av ålder, kön eller andra markörer, borde då ha samägande rätt och inflytande i varje social fromation som personen deltar i och påverkas av. (Sociala formation = grupp, plattform, system, organisation, skola, klass, kurs, familj, gemenskap, företag, samhälle och värld) 

Olika typer av sociala formationer kan organiseras fram enligt behov och möjligheter… olika grupper eller cirklar för olika områden kan uppstå… sammankopplade cirklar… Kollektiv intelligens som förenar mångfalden av förmågor, färdigheter och kunskaper.

Låt oss samskapa en ny modell för samverkan av människor. Nytt system och miljö som med gynnsamma processer vägleder oss till en sund, uppfyllande och välbefinnande existens. Människor har förmågan till att upptäcka, uppfinna och förvandla underbara fantasier till verklighet… allt detta är möjligt bara vi människor finner eller skapar en gymnsamm miljö som stimulerar oss till det. Människor kommer att lösa vilka problem som helst i en miljö, ett system som möjliggör det.