Verksamhetsplan och erbjudanden medelsikt

Utilitarian Renaissance Wholeness skapar rum och tid för den kollektiva kroppen och sinnet att utforska sätt att minska lidande som vår miljö producerar och vårda gemenskap som framkallar välstånd. Projektet strävar till att bidra till utforskande, uttryck och genomförande av strategier för blomstrandet av helheten som vi existerar i. Initiativet strävar att använda transformativa upplevelser och etablering av processer som skapar balans i varje individ och den kollektiva kroppen.

Verksamheten söker initial finansiering men på sikt vill vara självförsörjande genom olika projekt. Följande är några av projekt som Utilissance Wholeness vill utveckla.

• Erbjudande av kulturella, konstnärliga, kreativa processer och upplevelser för utbildnings- och bildningsinstitutioner för alla åldrar. Även erbjudande till företag, och festivaler, fritidsplatser, kulturhus, museum, konsthall osv.

• En plattform för upphandling mellan offentlig/privat sektor och tredje sektorn. Detta för att mer resurser ska flöda till idéburna, kooperativa och icke-vinstdrivande verksamheter som bidrar till vår gemensamma välstånd.

• Plattform som stärker den kooperativa och idéburna sektorn. Den skulle bl.a. hjälpa med flöde av mänsklig potential till tredje sektorn. Matchning av arbetssökande till behov inom tredje sektorns ekosystem. Plattformen skulle bidra med konsulter som kan bl.a. hjälpa med organisationsfrågor, organisationskultur och etablera mer gynnsamma organisationsparadigm som Sociokrati. Plattformen vill även stödja entreprenörer att bygga nya verksamheter som en del av tredje sektorn och stödja på olika sätt med verktyg för samfinasiering med hjälp av plattformen, och även partnerskap med etablerade aktörer. Plattformen ska utvidga samarbete mellan aktörer inom tredje sektorn och ge den en samlad kraft som kan samfinansiera projekt som gynnar oss alla.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tredje_sektorn