Metoder och erbjudanden för allas blomstrande.

Hur kan människor och organisationer utöva och utveckla nya former av samverkan som stärker kollektiv intelligens, demokratisk ekonomi och kultur? Det här projektet strävar till att etablera metoder, processer, verktyg och plattform som bidrar till självförsörjning för folk över hela världen oberoende av korrupta statssystem och bolagsformer med obegränsat privat-vinning som många gånger kostar oss vårt välmående.

Utilissance Verksamhet

Projektet har fler verksamheter att utveckla. Dessa kan utforskas på den här sidan. Projektet är verksam främst i Skåne. Men vill också hålla kontakt med inspirerande initiativ, projekt och samhällen över Sverige och hela världen genom virtuella plattform där vi kan utbyta fynder, insikter, praxis, metoder, verktyg, strategier och så mycket mer.

Det finns redan många spännande initiativ på alternativa hållbara levnadssätt som Rekobyn.se i Röstånga i Skåne. Utilissance Wholeness kommer att stödja utvecklingen av dessa. Bl.a. genom spridning av fångande interaktiva berättelser som får en att leva sig in i visioner bakom dessa initiativ. Eller spridning av nya hållbara socioekonomiska modeller som relationship-to-profit.net.

Projektets verksamhet kommer hålla i regelbundna upplevelser. Det kan vara en dag, några dagar, en vecka eller en månadslång läger. En plats för bildning, utbildning, kurser, upplevelser, konst, kultur och festival. Och detta gör vi året om om och om igen för det är kontinuerliga engagerande processer som leder till verklig förändring.

Utilissance Erbjudanden

+Bildning genom interaktiva upplevelser som guidar igenom historier där deltagare får gåtor, uppgifter att ta sig an, aktiviter att genomföra, möjlighet till interaktion och samarbete med varandra. På det här kreativa och intressanta sättet får deltagare äventyra sig igenom en upptäcktsresa kring sig själva, varandra och omvärlden. Med massa upptäckter av möjligheter och exempel på en mer balanserad existens i en individuell och kollektiv kropp.

+Faciliterare till er tjänst. Processledare av medskapande processer. Kreativt frigörande aktiviteter med Dramapedagoger. Växande för individer i organisationen och organisationen som helhet. Etablering av gynnsamm organisationskultur där folk känner sig trygga och känner sig en del av sammanhanget. Bildning i idéfödande processer. Problemlösningsprcosser. Träning i dynamiska styrningsprocesser som Sociokrati. Lyft och förändra er organisation!